• Users Online: 96
  • Print this page
  • Email this page

  Editorial Board

 

Editor in Chief: Dr B Sreenivasa Prasad

 

 
Associate editor                                     
 Dr B R Tubaki                                            
Dr Vedantam Giridhar                               

Executive editor                                                     
Dr. Kashavva V Hiremath                                      
Dr. Divya Khare                                                     

 

Editorial Assistants

 

Dr Savita S Angadi 
Dr Ashok Patil 
Dr Pradeep Shinde 
Dr Arun Biradar 
Dr Veena Kupati 
Dr. Prabhakar Hegade 

Dr Aziz Arbar 
Dr GirijaSanikop
Dr Vinod Gurav     
                                       Dr Anil Koralli                                                
  Dr Shrutika S Karoshi           
Dr Anju B Uppin              

 

Editorial Advisory Board

 

 
Dr Vivek Saoji
Dr. C K Kokate
Dr V D Patil     
Dr. V M Kothiwale
Dr. B Sreenivasa Prasad
Dr Gurdeep Singh 
Dr Prasanna N Rao
Dr M S Bhagel
Dr Tanuja Nesari                 
Dr AnupThakar               
 
Dr Richard Derman (USA)
Dr Darshan Shankar         
Dr Athique (UK)
Dr S S Savarikar    
Dr U K Krishna(Japan)
Dr K P Skandhan         
Dr Sanjeev Sharma        
Dr Shreedhar B S      
Dr S N Ojha
Dr. S L Hoti

                                            

 

International Editorial Board

 

 
Dr V N Joshi (UK)
Dr Asmita Wele (Hungary)   
Dr Shivaram Prasad Vinjamury (USA)      
Dr Shekhar Annambotla (USA)             
Dr Gunvant Yeola 
 
Dr Prathima Nagesh (UK)
Dr Priyani Padmashika Peiris (SriLanka)
Dr R S Sarashetti (Russia) 
Dr Abhishek Joshi (Indonesia)
Dr Yogesh Deole

                                        

 

National Editorial Board

 

 
Dr.B Ravishankar     
Dr Pavan Godatawar     
Dr A Raghu   
Dr Supriya Bhalerao           
Dr Chandrashekar Rao           
Dr Sunil Jalalpure
Dr Subarna Roy
Dr Harsha Hegde
Dr Sreeranjini J                     
Dr Kalpana Shah

Dr Srikanth N
Dr Anand Choudhary
Dr Bhimsen Behera
Dr R N Acharya
Dr M V Jali
Dr Meetha Kotecha 
Dr Galib R 
Dr P Hemanth Kumar
Dr. M.S. Ganachari
                                              Dr Anantharam Sharma                                        

About the journal